پروژه های البرزبار

حمل چهار دستگاه توربین از بندرعباس به پالایشگاه جم حمل محمولات ۶۳ تا ۱۱۰ تن توسط ۱۳ دستگاه بوژی از بندرعباس به پتروشیمی مرودشت حمل محمولات توسط ۱۰ دستگاه بوژی از بندرعباس به پالایشگاه شازند اراک مربوط به شرکت سازه حمل دو دستگاه ترانس ۲۰۰ تنی از بندرعباس به پست برق اندیشه و حمل ترانس